با عضویت در باشگاه مشتریان ست شو بدون پول خرید کنید!

چهارشنبه 25 تیر 1399
با عضویت در باشگاه مشتریان ست شو بدون پول خرید کنید!

در باشگاه مشتریان ست شو عضو شوید و قرار‌گیری درگروه‌های برنزی، نقره ای، طلایی  کیف پول شما شارژ شده و در دفعات بعدی قابل استفاده است.
با مطالعه صفحه نحوه کسب امتیاز باشگاه مشتریان ست شو از نحوه امتیازگیری باخبر شوید و امتیازات خود را افزایش دهید وبدون پول خرید کنید.